stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie

www.StawkiVAT.pl

Komunikat IE-599 otrzymany drogą elektroniczną a prawo do 0% stawki VAT

Skoro w systemie ECS potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium UE odbywa się za pomocą elektronicznego komunikatu IE-599, który dokumentuje czynność łatwą do zweryfikowania przez organy celne, to jego kopię może stanowić każdy rodzaj dokumentu, który wiernie odzwierciedlałby treść oryginału.

 

 

Jaka stawka VAT na montaż stałej zabudowy meblowej w mieszkaniach?

Organy podatkowe konsekwentnie uznawały, że usługi polegające na wykonaniu i montażu stałej zabudowy, np. szaf wnękowych w mieszkaniach, opodatkowane są 23% stawką VAT. Jednak podatnicy świadczący tego typu usługi nie chcieli zgodzić się z takim stanowiskiem.

 

Wątpliwości interpretacyjne rozwiała uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13, podjęta w rozszerzonym, siedmioosobowym składzie. NSA uznał, że montaż w mieszkaniach czy domach objętych społecznym programem mieszkaniowym szaf wnękowych i mebli do zabudowy stałej jest objęty 8% stawką VAT, jako usługi modernizacji.

 

 

Jak wyliczyć powierzchnię użytkową dla celów ustalenia prawidłowej stawki VAT w budownictwie? - w orzecznictwie NSA

Do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 8% stawkę VAT.

 

Stawka ta jest właściwa także dla niektórych robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa mieszkaniowego.

 

 

Stawka VAT na usługę transportu towarów pomiędzy państwami spoza UE

Wykonana na zlecenie polskiego podatnika usługa transportu towarów z państwa znajdującego się poza UE na terytorium innego państwa trzeciego, jeśli transport ten nie przebiega na całym odcinku poza UE lub jeśli nie przebiega w części przez terytorium Polski, opodatkowany będzie podstawową stawką VAT w wysokości 23%.

 

 

Stawka VAT przy refakturowaniu mediów

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Wynika to z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

 

Tak więc podmiot świadczący daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi.

 

 

Stawka VAT na przebudowę budynku

Regulacja zawarta w ustawie o VAT w art. 41 ust. 12 umożliwia stosowanie preferencyjnej - 8% stawki VAT w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a-12c tej ustawy.

 

 

8% VAT do usługi budowlano-montażowej wraz z materiałami

Do usług polegających na dostawie i montażu urządzeń sanitarnych oraz ich zabudowie, położeniu płytek ściennych i podłogowych, budowie, przebudowie, modernizacji instalacji sanitarnych świadczonych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT.

 

 

Stawka VAT na fakturze zaliczkowej

W sytuacji gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Tak wynika z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

 

 

Wysokość stawki VAT do budowy domu jednorodzinnego

Do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 8% stawkę VAT. 

 

 

Jaka stawka VAT dla sprzedaży drewna opałowego?

Przy sprzedaży drewna opałowego, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 02.20.14.0, należy stosować 8% stawkę VAT.

 

 

A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014

Na wstęp do siłowni jednak 8% stawka VAT

Sprzedaż biletów na siłownię opodatkowana jest 8% stawką VAT. Tak wynika z wyroku NSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Podatnik, który prowadzi klub fitness (w zakres usług wchodzą m.in. usługi wstępu na siłownię i udziału w zajęciach aerobowych), sprzedaje karnety: pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne. Zdaniem podatnika sprzedaż tych karnetów opodatkowana jest 8% stawką VAT.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 4 (364) z dnia 20.02.2014

Zakup usług w zakresie badań i analiz technicznych

Podpisaliśmy umowę z ukraińską firmą, która na nasze zlecenie wykonuje analizy techniczne surowca (węgla), który transportowany jest statkami do portów na Ukrainie. Otrzymujemy wyniki tych badań i fakturę wraz z naliczonym podatkiem VAT w wysokości 20%. Czy nabycie tych usług stanowi dla nas import usług? Jaką stawką VAT należy opodatkować te czynności?

W myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, za miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika należy uznawać miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę. Jednakże, jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, za miejsce świadczenia tych usług uznawane jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 3 (363) z dnia 10.02.2014

Stawka VAT na dostawę lokalu mieszkalnego wraz z garażem podziemnym lub miejscem parkingowym

W przypadku dostaw budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b, stawkę 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Dokonując dostawy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym (pomieszczeniem gospodarczym), prawem do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego lub garażu podziemnego oznaczonego konkretnym numerem oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, mówić należy o czynności, w której występuje jeden przedmiot umowy sprzedaży. 

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2014 r., nr IPTPP2/443-842/13-4/IR.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014

Stawka VAT na strzyżenie psów

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi (groomerskie) fryzjerskie dla zwierząt?

8% stawką VAT opodatkowane są usługi weterynaryjne. Usługa fryzjerska dla zwierząt (usługa groomerska) nie jest usługą weterynaryjną, zatem nie może być opodatkowana 8% stawką VAT. Nie jest ona także usługą fryzjerską damską ani męską (które opodatkowane są 8% VAT). Tak więc nie stosuje się do niej preferencyjnej stawki VAT, lecz stawkę 23%.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 1 (361) z dnia 10.01.2014

Czy korygować stawkę VAT w razie zmiany przeznaczenia budynku?

W przypadku zmiany przeznaczenia budynku z mieszkalnego na użytkowy w toku prowadzonej inwestycji pojawia się pytanie, czy zmiana ta pociągnie za sobą zmianę stawki VAT (z preferencyjnej, o której stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, na podstawową) na całość robót budowlanych, a więc również tych wykonanych przed dniem zmiany przeznaczenia budynku. Nadmienić w tym miejscu trzeba, że o przeznaczeniu budynku, którego dotyczą prace polegające na budowie i remontach, przesądza, w przypadku zmiany sposobu użytkowania, pozwolenie na budowę właściwego organu według przepisów Prawa budowlanego (vide: decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2007 r., nr IS.II/2-443/229/06).

» czytaj więcej

czytaj także:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Darmowy program BILANS Gofin 2013 - www.bilans.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60