stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Poradnik VAT nr 2 (602) z dnia 20.01.2024

Opłata za serwis w gastronomii

Czynny podatnik VAT prowadzi restaurację. Do rachunku klientów restauracji doliczana jest dodatkowa opłata za serwis, gdy zamówienie składane jest dla większej ilości osób, tj. powyżej 6 osób. Taka informacja znajduje się w menu restauracji. Czy w takiej sytuacji obowiązkowa opłata serwisowa podlega opodatkowaniu VAT? W jaki sposób należy ją opodatkować, stawką 8% czy 23%?

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów (art. 7 ust. 1) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług (art. 8 ust. 1) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przypomnijmy również, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedno świadczenie, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia świadczenia nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedno świadczenie kompleksowe obejmujące kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Ponadto, jak wynika z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W celu wyjaśnienia wątpliwości Czytelnika warto mieć na uwadze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2023 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.476.2023.2.MG. Rozpatrywana sprawa dotyczyła bowiem opodatkowania obowiązkowego napiwku w sytuacji świadczenia usługi restauracyjnej dla grup powyżej określonej ilości osób (np. 10 osób i więcej - tzw. "napiwek obowiązkowy"). Informacja o kwocie serwisowej (napiwku obowiązkowym) umieszczona była na wycenie/potwierdzeniu wysyłanej przez hotel do klienta. Napiwek był obligatoryjny, doliczany do kwoty rachunku końcowego.

Uwzględniając powyższe organ podatkowy w pierwszej kolejności wyjaśnił, że:

"(...) Na świadczenie złożone składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast czynność należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia czynności pomocniczej jest zdeterminowany przez czynność główną (...)".

Następnie podkreślił, że: "(...) W omawianej sprawie nie można stwierdzić, że dodatkowe usługi serwisowe dla grup powyżej określonej ilości osób (np. 10 osób i więcej np. z tytułu obsługi więcej - napiwek obowiązkowy), stanowią cel sam w sobie i powinny być traktowane jako odrębne, niezależne świadczenie. Napiwki obowiązkowe za wykonanie dodatkowych czynności stanowią integralną część świadczonych przez Państwa usług restauracyjnych. Naliczacie Państwo napiwki obowiązkowe za wyświadczenie dodatkowych czynności w ramach realizacji ustalonych z Klientami usług restauracyjnych (gastronomicznych). Bez dokonania usługi głównej - restauracyjnej (gastronomicznej), same usługi dodatkowe - serwisowe nie zostałyby Państwu zlecone a napiwek obowiązkowy nie zostałaby przez Państwa naliczony. Dodatkowe usługi serwisowe nie mogą być więc samodzielnymi usługami sprzedawanymi klientom.

W konsekwencji, w omawianym przypadku, usługa restauracyjna (gastronomiczna) stanowi świadczenie główne (zasadnicze), natomiast napiwek obowiązkowy należny jest za wykonanie przez Państwa ustalonego z klientem świadczenia pomocniczego, ściśle związanego z daną usługą zasadniczą. Wobec powyższego, wykonywane czynności dodatkowe - serwisowe, ustalone z klientem, stanowią jedynie element pomocniczy świadczenia określonej usługi restauracyjnej (gastronomicznej), które to czynności dla Klienta nie stanowią celu samego w sobie i wchodzą do podstawy opodatkowania dokonanej jednolitej usługi.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania - jedną złożoną czynnością, która jest obiektywnie jedną transakcją i której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne tj. świadczeniem usług gastronomicznych (restauracyjnych) (podkreślenie redakcji) (...)".

Ostatecznie Dyrektor KIS uznał, że: "(...) Otrzymywane przez Państwa napiwki obowiązkowe, należne Państwu z tytułu obsługi restauracyjnej, dla grupy powyżej określonej ilości osób (np. 10 osób i więcej), określonej w oparciu o ogólnodostępny cennik (menu) wysokości lub na podstawie uzgodnionych z klientem warunków konkretnej rezerwacji (impreza zorganizowana) są konsekwencją wykonania określonego świadczenia przez Państwa. Zatem, otrzymywane przez Państwa napiwki obowiązkowe będą stanowić element wynagrodzenia, jakie Państwo otrzymają od klientów w zamian za świadczenie usług restauracyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i które podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (podkreślenie redakcji) (...)".

Jak wynika z przedstawionego pytania dodatkowa opłata za serwis nie jest uznaniowym, dobrowolnym świadczeniem pieniężnym. Informacja bowiem o wysokości dodatkowej opłaty za serwis umieszczana jest w menu restauracji w związku ze świadczeniem usługi restauracyjnej dla grup powyżej określonej ilości osób (w tym przypadku powyżej 6 osób). Zatem opłata za serwis w takim przypadku jest obligatoryjna i zostaje doliczana do kwoty rachunku końcowego. Tym samym bez zapłaty kwoty za usługę restauracyjną powiększoną o "opłatę serwisową" usługa ta nie byłaby przez podatnika wyświadczona.

W świetle powyższego wskazana w treści pytania kwota opłaty serwisowej naliczana obowiązkowo stanowi element podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych przez podatnika usług restauracyjnych. Zatem wynagrodzenie wraz z kwotą opłaty serwisowej z tytułu świadczenia usług restauracyjnych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki VAT właściwej dla tej usługi. Zdaniem redakcji, jeżeli opłata dotyczy czynności częściowo opodatkowanej stawką 8%, a częściowo opodatkowanej stawką 23%, to powinna ona być proporcjonalnie opodatkowana poszczególnymi stawkami VAT (tj. odpowiednio stawką 8% i 23%).

Reasumując

W analizowanej sytuacji kwota opłaty serwisowej naliczana obowiązkowo powinna być wliczana do podstawy opodatkowania VAT usługi restauracyjnej (usługi zasadniczej), o której mowa w art. 29a ustawy o VAT. Podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki właściwej dla tej usługi. Zdaniem redakcji, jeżeli opłata stanowi element podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych przez podatnika czynności opodatkowanych stawką VAT 8%, a częściowo opodatkowanych stawką VAT 23%, to powinna ona być proporcjonalnie opodatkowana poszczególnymi stawkami VAT (tj. odpowiednio stawką 8% i 23%).

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.