stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015

Stawka VAT na sprzedaż domów jednorodzinnych

Wybudowaliśmy domki jednorodzinne. Niektóre z nich mają powierzchnię przekraczającą 300 m2. Jaką stawkę VAT należy stosować przy ich sprzedaży?

Dostawa, budowa, remont, itp. obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest według stawki 8%. Wynika to z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Jeżeli zatem podatnik sprzedaje domki jednorodzinne (tj. obiekty budownictwa mieszkaniowego) o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2, sprzedaż tę powinien opodatkować według stawki 8%. Natomiast jeżeli domki te mają większą powierzchnię - stawka 8% może być zastosowana tylko do części podstawy opodatkowania, jaka odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Uwaga! Do gruntu (działki) sprzedawanego łącznie z budynkiem należy zastosować stawkę VAT właściwą dla tego budynku (bez względu na wielkość działki). Najlepiej zatem wartość gruntu uwzględnić w wartości netto transakcji, a dopiero potem ustalić podstawę opodatkowania i kwotę VAT.

Przykład

Podatnik sprzedaje domki jednorodzinne o powierzchni użytkowej 400 m2. Cena netto takiego domku (wraz z działką) to 480.000 zł netto. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym kwalifikuje się tylko 75% powierzchni budynku (tj. 300 m2 : 400 m2 × 100%) i tylko do takiej część transakcji można zastosować stawkę 8%. Do 25% wartości transakcji należy natomiast zastosować stawkę 23%. Wyliczenie podstawy opodatkowania i kwoty VAT pokazano w tabeli.

  Kwota netto Kwota VAT
75% wartości transakcji 480.000 zł x 75% = 360.000 zł 360.000 zł x 8% = 28.800 zł
25% wartości transakcji 480.000 zł x 25% = 120.000 zł 120.000 zł x 23% = 27.600 zł
Razem 360.000 zł + 120.000 zł = 480.000 zł 28.800 zł + 27.600 zł = 56.400 zł
Razem brutto: 480.000 zł + 56.400 zł = 536.400 zł

Zaznaczamy, że niekiedy sprzedaż budynku czy budowli może być zwolniona z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Zwolnienia te nie mają jednak zastosowania przy sprzedaży nowych budynków. Nie mogą być zatem stosowane w omawianej sprawie.

Ustalenie powierzchni użytkowej budynku

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia "powierzchnia użytkowa". Stąd w praktyce pojawiają się wątpliwości, jakimi kryteriami należy się kierować ustalając tę powierzchnię. Organy podatkowe uznają najczęściej, że przy określaniu powierzchni użytkowej należy kierować się definicją takiej powierzchni zawartą w obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Do tego aktu odwołuje bowiem art. 41 ust. 12a, czy też art. 2 pkt 12 ww. ustawy. Tak uznał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-927/14/ICz.

Sądy natomiast zazwyczaj uznają, że skoro ustawodawca nie zdefiniował pojęcia powierzchnia użytkowa, podatnicy mają pełną dowolność w sposobie jej ustalenia. Podatnicy wskazują jednak, że przedsiębiorstwa budowlane na wszelkich etapach swojej działalności (w tym - przy ustalaniu ceny m2) posługują się definicją powierzchni użytkowej zawartą w nieobowiązującej już Polskiej Normie PN-70/B-02365 "Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru" (norma ta została wycofana po ustanowieniu normy PN-ISO 9836:1997). W związku z tym sądy ostatecznie zgadzają się na uwzględnianie tej normy także przy ustaleniu podstawy opodatkowania i właściwej stawki VAT dla dostawy nieruchomości mieszkalnych. Tak uznał NSA w wyrokach z 8 maja 2013 r., sygn. akt I FSK 852/12 i I FSK 888/12, z 23 maja 2013 r., sygn. akt I FSK 953/12 i z 21 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1719/12. W tym ostatnim wyroku czytamy:

"(…) w sytuacji, gdy ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "powierzchnia użytkowa" dla prawidłowego stosowania art. 41 ust. 12b u.p.t.u., stanowiącego istotne kryterium dla stosowania obniżonej lub podstawowej stawki podatku od towarów i usług, to tym samym wybór stosowanej definicji powierzchni użytkowej dla potrzeb stosowania tego przepisu, pozostawiono w gestii podatników, którzy w takiej sytuacji mogą posłużyć się każdą normatywnie określoną metodą ustalenia takiej powierzchni, w tym z zastosowaniem norm stosowanych w budownictwie, o ile będzie ona adekwatna do rodzaju obiektu, dla którego ma być zastosowana. (…)

Skarżąca, jak podała we wniosku o wydanie interpretacji, na potrzeby własnej działalności na wszystkich etapach budowy stosuje normę PN-70/B-02365. Racjonalnym jest więc jej dążenie do zastosowania tych samych zasad przy ustalaniu, czy przekroczone zostały limity warunkujące zastosowanie obniżonej stawki podatku. (…)"

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60