stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015

Stawka VAT dla usługi transportu międzynarodowego

Wykonałem usługę transportu towarów na rzecz polskiej firmy na trasie Szwajcaria - Wrocław. Czy na fakturze mogę zastosować 0% stawkę VAT? Mam CMR. Czy muszę jeszcze mieć jakiś inny dokument?

Usługi wykonywane na rzecz podatnika opodatkowane są, co do zasady, w miejscu siedziby usługobiorcy. Wynika to z art. 28b ustawy o VAT. Oznacza to, że w przypadku, gdy Czytelnik świadczy usługę transportu towarów na rzecz polskiego podatnika, miejscem jej opodatkowania będzie Polska. Wyjątkiem w przypadku transportu towarów są sytuacje, gdy:

  • nabywca jest polskim podatnikiem VAT, natomiast usługa w całości wykonywana jest poza terytorium Unii Europejskiej - wówczas miejscem świadczenia usługi jest terytorium znajdujące się poza Unią (art. 28f ust. 1a pkt ustawy o VAT),
     
  • usługa transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika z kraju trzeciego (spoza UE), ale transport w całości jest wykonywany na terytorium Polski - wówczas miejscem świadczenia usługi jest terytorium kraju (art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT).

W sytuacji gdy usługę można zakwalifikować do usług transportu międzynarodowego, wówczas może być ona, pod pewnymi warunkami, opodatkowana 0% stawką VAT.

Jak wskazano w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, za transport międzynarodowy uznaje się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów m.in. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju.

Usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z tymi usługami również zalicza się do usług transportu międzynarodowego.

Z definicji transportu międzynarodowego towarów wyłączony został transport, który ma charakter tranzytu, tj. gdy miejsce nadania i przeznaczenia towarów znajduje się w Polsce, a trasa w części przebiega poza terytorium kraju (art. 83 ust. 4 ustawy).

Zatem wykonywany na rzecz polskiego podatnika transport towarów ze Szwajcarii do Polski opodatkowany jest w kraju 0% stawką VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT jako usługa transportu międzynarodowego. Przy czym stawkę tę podatnik ma prawo zastosować do całej wartości usługi, pod warunkiem posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

W przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora dowodami tymi są: list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, który jednoznacznie wskazuje, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora).

Posiadany przez Czytelnika dokument w postaci listu przewozowego CMR oraz dodatkowo faktura będą dokumentami wystarczającymi do zastosowania 0% stawki VAT.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60