stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014

Stawka VAT na montaż zbiornika gazowego

Świadczę usługi polegające na montażu przydomowej instalacji gazowej, tzn. montaż zbiornika z gazem na zewnątrz budynku, który będzie podłączony do budynku mieszkalnego celem doprowadzenia gazu propan butan do ogrzewania domu oraz do kuchni gazowej. Czy usługa ta powinna być opodatkowana 8% czy 23% VAT?

Preferencyjną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wynika to z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Do takiego budownictwa nie zalicza się jednak:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.


Usługi budowlane dotyczące budynków mieszkalnych zasadniczo opodatkowane są 8% VAT.


W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej te limity, 8% stawkę stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto, na mocy § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), stawka 8% jest właściwa także dla niektórych robót konserwacyjnych wykonywanych w budynkach mieszkalnych.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT - budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wynika z objaśnień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie PKOB, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Z kolei budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast z Prawa budowlanego wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przy określaniu właściwej stawki VAT w przypadku wykonywania robót budowlanych należy także zwrócić uwagę na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego wydaną w składzie siedmiu sędziów z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 7/12. NSA uznał, że stawka obniżona nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem.

Pomimo że uchwała ta dotyczyła stanu prawnego obowiązującego do końca 2010 r., sentencja w niej zawarta może mieć zastosowanie również obecnie.

Tak więc usługa montażu zbiornika z gazem na zewnątrz budynku mieszkalnego będzie opodatkowana 23% VAT.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60