stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014

Stawka VAT na usługi świadczone przez zespół muzyczny

Świadczę usługi transportowe. Dodatkowo zamierzam świadczyć usługi zespołu muzycznego grającego np. na weselach. Czy usługa ta zwolniona będzie z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT?

Stawka VAT na usługi świadczone przez zespół muzyczny
rys. Stawka VAT na usługi świadczone przez zespół muzyczny

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwolnieniu z podatku podlegają usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania utworów.

Jak można zauważyć, ustawodawca w ww. przepisie odwołuje się do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym odesłanie to odnosi się do pojęcia twórcy i artysty wykonawcy.

Organy podatkowe w interpretacjach podatkowych (przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., nr IBPP3/443-484/14/MN) podkreślają, iż zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Z kolei jak wynika z art. 1 ust. 2 pkt 1-9 tej ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory: wyrażone słowem, muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).

Natomiast zgodnie z art. 8 omawianej ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku - właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Jak wynika z art. 85 ust. 2 tej ustawy, artystycznymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach we wcześniej przywołanej interpretacji zaznaczył, iż z przepisów tych wynika, że twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użyte w tym przepisie określenie "przejaw działalności twórczej", należy rozumieć jako uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym.

Tak więc w sytuacji wskazanej w pytaniu, jeśli Czytelnik będzie spełniał warunki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT, to będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia. Jeżeli nie, usługi te będą podlegały opodatkowaniu 23% VAT.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60