stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Poradnik VAT nr 19 (379) z dnia 10.10.2014

Stawka VAT na dostawę wyrobów ze słomy

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż peletu ze słomy?

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych 8% stawką VAT. Pod pozycją nr 53 tego załącznika wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 16.29.25.0 "Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze słomy i siana".

Grupowanie to swym zakresem obejmuje między innymi otuliny słomiane na butelki, brykiety i inne materiały opałowe wykonane ze słomy, odpadów kokosowych, sojowych, pestek słonecznika itp.

Należy przy tym zaznaczyć, iż z treści art. 2 pkt 30 ustawy o VAT wynika, że zapis "PKWiU ex" oznacza zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa wyrobu.

Oznacza to, że dostawa peletu ze słomy – o ile przedmiotowy towar sklasyfikowany zostanie pod symbolem PKWiU ex 16.29.25.0 – podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2art. 146a pkt 2 ustawy w związku z pozycją 53 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Takie też stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2012 r., nr ITPP1/443-1419/11/JJ oraz z 9 listopada 2012 r., nr ITPP1/443-1057/12/JJ oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 24 kwietnia 2013 r., nr IPTPP4/443-85/13-2/JM. Istotne jest, że interpretacje te zostały wydane wyłącznie w oparciu o klasyfikację statystyczną podaną przez podatnika.

W tej ostatniej czytamy m.in.:

"(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na produkcji peletu ze słomy z dodatkiem wierzby energetycznej oraz trociny. Urząd Statystyczny wyrób ten sklasyfikował jako PKWiU 16.29.25.0 «Wyroby ze słomy, esperato i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, wyroby koszykarskie i wikliniarskie». Pelet produkuje Wnioskodawca ze słomy, gdzie przeważającym składnikiem jest słoma, a pozostały składnik to wierzba energetyczna lub trocina. (…)

W oparciu o powyższe oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że o ile produkowany wyrób tj. pelet sklasyfikowany jest w grupowaniu PKWiU – 16.29.25.0, to jego dostawę należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 53 załącznika nr 3 do ustawy). (…)"

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60