stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Ustalenie stawki VAT w zamówieniu na usługi sadzenia roślin

Zamawiający organizuje przetarg na usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.


1) Czy w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy zawrzeć informację o stawce VAT, jaką powinny zostać objęte te usługi? Czy porównując oferty wykonawców niezawierających w cenie podatku VAT, zamawiający musi go doliczyć samodzielnie?

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zamawiający musi uwzględnić wszystkie rzeczywiście ponoszone koszty usługi, w tym podatek VAT. Obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych nie nakładają na zamawiających obowiązku informowania wykonawców o stawce VAT, jaką powinny zostać objęte oferowane towary lub usługi. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie może takiej informacji zawrzeć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Może również uznać, że to wykonawca ma obowiązek, obok ceny, podać obowiązującą stawkę podatku VAT. Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że wykonawca, składając ofertę, musi poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Tak stanowi art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). O zastosowaniu tego przepisu rozstrzyga samo powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT po stronie zamawiającego. Ma on zastosowanie zarówno w przypadku gdy wykonawca nie podaje informacji o stawce VAT, jak i wtedy, gdy jego oferta taką informację zawiera. W tym ostatnim przypadku zamawiający powinien szczegółowo zbadać stawkę VAT wskazaną przez wykonawcę. Właściwe ustalenie w ofercie przez wykonawcę stawki VAT odnoszącej się do konkretnego przedmiotu zamówienia podlega weryfikacji przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przykład zapisu dotyczącego VAT w SIWZ:

Część specyfikacji pt.: "Warunki płatności i sposób obliczania ceny"

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.


2) Według jakiej stawki VAT należy opodatkować usługi polegające na kompleksowym zagospodarowaniu ogrodów, polegające na przygotowaniu gruntu pod nasadzenie, wysianiu lub wyłożeniu trawników, sadzeniu roślin itp.?

załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych 8% stawką VAT, pod poz. 176 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni". Grupowanie to obejmuje m.in.: usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów przy domach, a także sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew, pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne. Chodzi tu o renaturalizację, rekultywację, meliorację gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp. Ponadto obejmuje ono usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Tak więc jeśli świadczone przez podatnika usługi sklasyfikowane są w PKWiU 81.30.10.0, to będą one opodatkowane 8% stawką VAT.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.698.2016.1.JJ. Organ wyjaśnił, że skoro w ramach kompleksowej usługi związanej z założeniem i zagospodarowaniem ogrodu wraz z montażem systemu nawadniającego podatnik wykonuje usługi zmierzające do zagospodarowania terenu zielonego, polegające na przygotowaniu gruntu pod nasadzenie (prace ziemne), wycince drzew i krzewów, wysiewaniu lub wykładaniu trawników, sadzeniu roślin, układaniu skalniaków, która to usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0, zastosowanie znajdzie 8% stawka VAT.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.