stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Stawka VAT dla usługi montażu bramy wjazdowej

Jaką stawkę VAT spółka powinna zastosować do usługi montażu automatyki do bramy wjazdowej na posesję w sytuacji, gdy usługa ta wykonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a powierzchnia jednorodzinnego budynku mieszkalnego znajdującego się na tej posesji nie przekracza 300m2? Czy powinna to być stawka 8%, czy 23%?

Usługę montażu automatyki do bramy wjazdowej na posesję należy opodatkować według stawki 23%.

Zasadniczo usługi podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 23% W odniesieniu do niektórych usług ustawodawca przewidział niższą stawkę VAT.

paragraf Na podstawie art. 41 ust. 12art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stawkę w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (zob. art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Klasyfikacje Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się (zob.: art. 41 ust. 12b ww. ustawy):

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
     
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Z pytania wynika, że spółka wykonuje usługę montażu automatyki do bramy wjazdowej na posesję, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 300m2. Nie oznacza to jednak, że w stosunku do ww. usługi montażu spółka może zastosować 8% stawkę VAT.

wykrzyknik Preferencyjną (tj. 8%) stawkę VAT można stosować wyłącznie do prac wykonywanych w bryle budynku. Stawka ta nie dotyczy natomiast robót wykonywanych poza budynkiem.

Tak zgodnie uważają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 października 2016 r., nr ITPP1/4512-507/16-2/MS:

"(...) ze stawki preferencyjnej korzysta wyłącznie budowa, a także inne wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT czynności dotyczące budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej, wykonywanych na zewnątrz poza bryłą budynku. (...)"

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 października 2015 r., nr IBPP2/4512-677/15/ICz:

"(...) prace budowlane wykonywane przez Wnioskodawcę (generalnego wykonawcę) poza obiektem budowlanym dotyczące infrastruktury towarzyszącej (...), obejmujące m.in. budowę sieci rozprowadzających wraz z urządzeniami i przyłączami do budynków mieszkalnych - ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe oraz telekomunikacyjne; urządzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynków - drogi, dojścia do budynków, zieleń oraz małą architekturę, są opodatkowane według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. (...)"

Również podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 16 listopada 2016 r., nr PT10.054.6.2016.WLI.531E, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską nr 7106 stwierdził, że wszystko, co znajduje się poza budynkiem jest infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Pomimo związku tej infrastruktury z budownictwem mieszkaniowym roboty dotyczące budynku i infrastruktury (bez względu na to, jakiego rodzaju są to urządzenia) powinny być opodatkowane właściwymi dla danej czynności stawkami podatku VAT.

Więcej przeczytasz w Interpelację nr 7106 opisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 4 z 1.02.2017 r.
na str. 26

Uwzględniając fakt, iż brama wjazdowa na posesję znajduje się poza bryłą budynku, usługa montażu automatyki do tej bramy nie może być opodatkowana obniżoną stawką VAT. Spółka powinna tu zatem zastosować stawkę podstawową, tj. 23%.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60