stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017

Usługi kierowcy - jaka stawka VAT?

W ramach działalności gospodarczej będę świadczył usługi kierowcy powierzonym pojazdem. Usługi będę wykonywał na rzecz podatników polskich. Jaką stawką VAT będzie należało opodatkować te usługi? Czy jeżeli przewóz będzie miał miejsce na terytorium innego kraju UE, do usługi będzie należało zastosować stawkę 0%?

Usługi, o których mowa w pytaniu, wykonywane w ramach działalności gospodarczej, należy opodatkować według stawki 23%.

Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wykonywane przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, usługodawców czy osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Działalnością gospodarczą nie jest m.in. wykonywanie czynności na podstawie stosunku pracy czy umowy zlecenia (jeżeli z tytułu wykonania tych czynności zleceniobiorca jest związany ze zleceniodawcą umową podobną do umowy o pracę, która określa warunki wykonywania czynności i wynagrodzenia, a odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę ponosi zleceniodawca).

Dalej zakładamy, że usługi kierowania pojazdem powierzonym, które wykonuje Czytelnik, są faktycznie wykonywane w ramach działalności gospodarczej (tj. że umowa z kontrahentem nie spełnia warunków do uznania jej za umowę o pracę).

Zgodnie z zasadą ogólną, przy świadczeniu usług na rzecz podatnika, miejscem ich opodatkowania jest kraj nabywcy. Skoro zatem Czytelnik wykonuje usługi na rzecz polskiego przedsiębiorcy, usługi te podlegają opodatkowaniu w Polsce. Ponieważ dla usług kierowania pojazdem ustawodawca nie wprowadził żadnych preferencji, usługi, o których mowa, powinny być opodatkowane według stawki 23% - bez względu na to, czy są wykonywane na terytorium Polski, czy innego kraju UE.

Końcowo zaznaczamy, że usługi transportowe w niektórych okolicznościach są opodatkowane stawką 0% (np. usługi transportu międzynarodowego) lub nie podlegają opodatkowaniu w Polsce (np. usługi transportu pasażerów na odcinku poza Polską). Jednak naszym zdaniem, usług wykonywanych przez Czytelnika nie należy zaliczać do usług transportowych (takie usługi świadczy kontrahent Czytelnika, który posiada licencje na świadczenie omawianych usług). Wszelkie regulacje ustawowe dotyczące usług transportowych (w tym - możliwości stosowania preferencyjnej stawki VAT) naszym zdaniem nie znajdą tu zastosowania.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60