stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016

Stawka VAT przy świadczeniu usług restauracyjnych

Usługi polegające na podaniu klientowi posiłku będą opodatkowane 8% stawką VAT, zaś usługa polegająca na podaniu napoju będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 468/16 (orzeczenie nieprawomocne).

Stawka VAT przy świadczeniu usług restauracyjnych
rys. Stawka VAT przy świadczeniu usług restauracyjnych

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego m.in. restaurację, w której świadczy usługi restauracyjne (gastronomiczne). Wyjaśnił on, że do sprzedawanej żywności oraz soków stosuje 8% stawkę VAT stosownie do pozycji nr 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT. Natomiast sprzedając towary wymienione w punktach 1-6 pozycji nr 7 tego załącznika, stosuje stawkę podstawową. Przykładowo, jeżeli klient zamówił zupę, danie główne oraz piwo, to wówczas 8% stawka VAT znajduje zastosowanie do usługi restauracyjnej polegającej na przyrządzeniu i podaniu zupy oraz dania głównego, zaś stawka podstawowa - do podania piwa. Podatnik w związku z tym zapytał organ podatkowy, czy postępuje prawidłowo.

Organ interpretacyjny udzielając odpowiedzi dokonał analizy, czy dostawa produktów żywnościowych (dania i napoje) wraz z wykonaniem przez podatnika szeregu czynności na rzecz klienta stanowi jedno świadczenie złożone, czy też należy uznać je za odrębne, niezależne od siebie świadczenia pojedyncze. Wyjaśnił, że wykonywane przez podatnika usługi mają charakter złożony, ponieważ składają się z kilku czynności: wydania posiłku wraz z czynnościami towarzyszącymi.

W związku z tym, zdaniem organu podatkowego, na gruncie powołanego rozporządzenia Ministra Finansów usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem) jako usługa jednorodna podlega po pierwsze jednolitemu opodatkowaniu, co skutkuje brakiem możliwości zastosowania do niej odmiennych (różnych) stawek podatku. Po drugie, usługi restauracyjne podlegają, co do zasady, opodatkowaniu stawką preferencyjną, natomiast w sytuacji, gdy usługa obejmuje dostawę produktu żywnościowego lub napoju wymienionego w pozycji 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, to w całości jest opodatkowana stawką podstawową.

Zdaniem podatnika, który złożył skargę do WSA, nie jest jasne, dlaczego organ z jednej strony stwierdził, że usługa restauracyjna jest świadczeniem złożonym, a równocześnie uznał, że jest to usługa jednorodna.

WSA z uwagi na to, że uzasadnienie zaskarżonej interpretacji jest niejasne, przyjął, kierując się stanowiskiem wyrażonym w sentencji tej interpretacji, że zdaniem organu podatnik postępuje nieprawidłowo opodatkowując usługę restauracyjną polegającą na wydaniu posiłku 8% VAT, zaś wydanie napojów i innych towarów (wymienionych w punktach 1-6 poz. 7 załącznika do omawianego rozporządzenia) 23% VAT.

W ocenie Sądu natomiast sposób, w jaki podatnik opodatkowuje świadczone usługi, jest prawidłowy. Organ podatkowy oceniając je odmiennie dokonał błędnej wykładni przepisów prawa materialnego. Zdaniem WSA nie można bowiem stwierdzić, że posiłek jest usługą główną, zaś podanie klientowi napoju czynnością pomocniczą. Między tymi świadczeniami nie zachodzi również zależność tego rodzaju, że są ze sobą tak ściśle powiązane, iż tworzą jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne. Jest oczywiste, że osoby korzystające z usług restauracyjnych mogą w zależności od swoich potrzeb nabyć tylko posiłek, posiłek lub napój albo tylko napój. W konsekwencji każdą z tych czynności należy traktować jako świadczenie odrębne i niezależne, a w konsekwencji opodatkować właściwą stawką.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60