stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016

Stawka VAT na sprzedaż mieszkania z miejscem parkingowym

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wybudowałem wielorodzinny budynek mieszkalny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11. Powierzchnia użytkowa mieszkań nie przekracza 150 m2. Zamierzam sprzedawać mieszkania wraz z prawem do korzystania przez nabywcę z zewnętrznego miejsca parkingowego. Mieszkanie i miejsce parkingowe będzie objęte jedną księgą wieczystą. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować do ww. transakcji?

Sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego będzie stanowić jednolite świadczenie na rzecz nabywcy lokalu opodatkowane 8% VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę 8% VAT stosuje się m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się głównie obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z pominięciem m.in. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Z kolei obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 (patrz: art. 2 pkt 12 ustawy o VAT).

W sytuacji opisanej przez Czytelnika, sprzedawane lokale mieszkalne będą zatem spełniały definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Pozostaje do rozpatrzenia kwestia, czy do dostawy miejsca parkingowego (dokonywanej łącznie z dostawą mieszkania) można stosować obniżoną do 8% stawkę VAT.

Kwestię stawki VAT w analogicznej - do przedstawionej przez Czytelnika - sytuacji rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2016 r., nr 1061-IPTPP1.4512.41.2016.2.ŻR, w której czytamy:

"(...) jeżeli w ramach jednej transakcji następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego - objętego jedną księgą wieczystą - integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce parkingowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu (podkreśl. red.). Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji - zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego - i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej - na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy - obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. (...)"

Jeżeli zatem opisane wyżej przesłanki zostaną spełnione, tj. sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania przez nabywcę z zewnętrznego miejsca parkingowego będzie dokonywana w ramach jednej transakcji i nie będzie możliwości przeniesienia prawa własności do korzystania z miejsca parkingowego oddzielnie (bez sprzedaży lokalu mieszkalnego), to dostawa taka będzie opodatkowana 8% VAT.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60