stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015

Opodatkowanie kompleksowej usługi budowlano-instalacyjnej

Świadczymy usługi budowlano-instalacyjne (malowanie, kładzenie glazury i terakoty, instalacja odkurzaczy centralnych) w lokalach mieszkalnych. Czy powinniśmy oddzielnie fakturować materiały (ze stawką 23%) i robociznę (ze stawką 8%), czy też całe świadczenie należy opodatkować łącznie według jednej stawki VAT (8%)?

Stawka VAT dla kompleksowej usługi budowlano-instalacyjnej
rys. Stawka VAT dla kompleksowej usługi budowlano-instalacyjnej
Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie usługi budowlano-instalacyjnej, nie należy odrębnie fakturować i opodatkowywać kosztów materiałów wykorzystanych do wykonania usługi i robocizny. Całość świadczenia należy opodatkować łącznie, według jednej stawki VAT (tu: 8%).

Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest według stawki 8%. Co należy rozumieć przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, określa art. 41 ust. 12a-12b ustawy o VAT. Z kolei przy ustaleniu, czy mamy do czynienia z budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją lub przebudową lokalu (budynku), należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego oraz do rozumienia tych pojęć w języku potocznym. Definicję tych pojęć tu pomijamy (z pytania wynika, że czynności przez podatnika wykonywane mieszczą się w zakresie pojęciowym remont, modernizacja, itp.). Czytelnik ma jedynie wątpliwości, czy powinien odrębnie opodatkować materiały i robociznę. Konieczne jest więc ustalenie, czy dokonuje on dostawy towarów, czy świadczy usługę.


WAŻNE: O tym, czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący. To z kolei powinno wynikać przede wszystkim z umowy łączącej strony.


Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji jest wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, a pozostałe czynności mają charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji są inne czynności, to pomimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Jeżeli zatem z umowy wynika, że przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, czy budowlano-montażowa, wówczas nie należy z niej wyłączać poszczególnych elementów (tu: kosztów materiałów, robocizny, itp.). Całą usługę należy opodatkować jedną stawką VAT właściwą dla usługi głównej (tu: 8%). Taka stawka VAT może być zastosowana dla usługi budowlano-montażowej obejmującej: malowanie, kładzenie glazury i terakoty, czy instalację odkurzaczy centralnych, o ile oczywiście ww. usługi wykonywane są w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2015 r., nr IPTPP1/4512-148/15-7/IG, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 marca 2015 r., nr IPPP2/443-1259/14-4/KOM).

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60