stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015

Zastosowanie 0% stawki VAT przy sprzedaży na rzecz podróżnych

W kwietniu 2015 r. dokonałem sprzedaży artykułów odzieżowych obywatelowi Białorusi i wystawiłem dokument TAX FREE. Dokumenty z potwierdzeniem, że towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty, wróciły do mnie z datą 8 maja 2015 r. Czy w tej sytuacji sprzedaż tę mogę ująć ze stawką 0% w deklaracji VAT-7 za kwiecień br.?

TAK. W przypadku gdy sprzedawca dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza Wspólnoty z zastosowaniem procedury zwrotu podatku, stosuje on stawkę podatku 0%. Wynika to z art. 129 ustawy o VAT. Stawka ta nie ma jednak zastosowania w momencie sprzedaży, lecz dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego, że zakupiony u niego towar został przez nabywcę wywieziony poza granicę Wspólnoty. Jeżeli dokument zostanie zwrócony do sprzedawcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym dokonana była sprzedaż, w tej właśnie deklaracji wykazuje się sprzedaż opodatkowaną według stawki 0%.

Brak potwierdzenia wywozu towaru poza granice UE powoduje, że w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, jest ona opodatkowana według stawki krajowej.

Należy wskazać, że otrzymanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty po upływie terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia do dokonania korekty podatku należnego w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymał dokument. Stanowi o tym art. 129 ust. 2 ustawy o VAT.

Taki sposób rozliczenia potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2015 r., nr IPTPP2/443-798/14-4/AJB.

Czytelnik dokonał sprzedaży w kwietniu br. Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granicę UE otrzymał w dniu 8 maja 2015 r., tj. przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r. Zatem sprzedaż tę może ująć jako opodatkowaną 0% stawką VAT w deklaracji za kwiecień.

Warunki zastosowania 0% stawki VAT przy sprzedaży na rzecz podróżnych

Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę 0%, pod warunkiem, że:

- poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, iż jest uprawnionym sprzedawcą oraz o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów będzie mógł odebrać podatek, a także, z jakimi podmiotami ma zawarte umowy o zwrot podatku i przedłoży kopie tych umów,
- przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał wystawiony przez siebie imienny dokument, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium UE,
- posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60