stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015

Sprzedaż złomu dla osoby prywatnej

Zajmuję się sprzedażą złomu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach odwrotnego obciążenia. Zdarza się, iż kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Czy prawidłowo w tej sytuacji postępuję opodatkowując sprzedaż 23% stawką VAT i wydając jej paragon z kasy rejestrującej?

Sprzedaż złomu dla osoby prywatnej
rys. Sprzedaż złomu dla osoby prywatnej

Zasada odwrotnego obciążenia, polegająca na tym, że VAT od danej transakcji rozlicza nabywca towarów, obowiązuje w przypadku, gdy podatnik VAT sprzedaje dla innego podatnika towary (niezwolnione z VAT jako towary używane) wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Sprzedawca w celu udokumentowania takiej transakcji wystawia fakturę zawierającą wyrazy "odwrotne obciążenie" bez stawki i kwoty podatku. Podatek należny z tytułu tej transakcji rozlicza nabywca.

Natomiast sprzedaż złomu na rzecz podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Dostawa ta jest opodatkowana przez sprzedawcę. W tym przypadku sprzedający nie ma obowiązku wystawienia faktury (chyba że nabywca zgłosi takie żądanie w oparciu o art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). W sytuacji gdy sprzedawca ewidencjonuje swoją sprzedaż w kasie fiskalnej, dostawę omawianych towarów dla osoby nieprowadzącej działalności musi zaewidencjonować w kasie.

Reasumując, w przedstawionej sytuacji Czytelnik prawidłowo postąpił opodatkowując sprzedaż złomu na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej według 23% stawki VAT i potwierdzając ten fakt paragonem z kasy rejestrującej.

Należy dodać, że jeżeli kupujący zażąda sporządzenia faktury, to sprzedawca (Czytelnik) ma obowiązek ją wystawić, jeśli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60