stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Poradnik VAT nr 2 (386) z dnia 20.01.2015

Stawka VAT na modernizację wodomierzy

Spółka dokonała plombowania wodomierzy w budynkach wspólnoty mieszkaniowej. Jaką stawką VAT należy opodatkować te usługi?

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną do wysokości 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawka VAT na modernizację wodomierzy
rys. Stawka VAT na modernizację wodomierzy
Klasyfikacje
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 12b, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
   
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Ponadto w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie stawek określona została 8% stawka podatku na:

1) roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2) roboty konserwacyjne dotyczące:

  • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
    
  • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

W przypadku robót konserwacyjnych, o których mowa w ww. pkt 2, obniżonej stawki VAT nie stosuje się jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania tych robót przekracza 50% podstawy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

Uznać zatem należy, że wykonywane przez Czytelnika czynności plombowania wodomierzy stanowiące modernizację, remont i konserwację mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie stawek. Dlatego też podlegają one opodatkowaniu w wysokości 8%.

Podobnie uznał także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 października 2013 r., nr ILPP1/443-612/13-5/HW.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60