stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015

Stawka VAT do kompleksowej usługi budowlanej

Przy ustaleniu właściwej stawki VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i sprzedaży masy betonowej. Ponadto ma on zamiar świadczyć w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym kompleksowe usługi budowlane polegające na dostarczeniu na plac budowy wyprodukowanej przez niego masy betonowej specjalistycznym samochodem (gruszka do betonu) lub samochodem wyposażonym w pompę do betonu (pompo gruszka), wpompowaniu i rozprowadzeniu betonu na miejscu budowy (kompleksowa usługa budowlana). Usługi te będą dotyczyć m.in.: zalania fundamentów, stropów, innych elementów betonowych. Czynności te wykonywane będą w bryle budynku w oparciu o umowy zawarte ze zleceniodawcami.

Problem podatnika sprowadzał się do potwierdzenia, czy do wykonywanych przez niego usług będzie mógł zastosować 8% stawkę VAT. Jego zdaniem będzie miał do tego prawo.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe przypomniał warunki, na jakich możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT do usług budowlanych.

Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Mówi o tym art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

Przy czym przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
     
  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także
     
  • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Definicja obiektów budownictwa mieszkaniowego znajduje się w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT. Należy przez nie rozumieć budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Biorąc pod uwagę powołany stan prawny oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy organ stwierdził, że w sytuacji, gdy podatnik będzie wykonywał czynności polegające na wyprodukowaniu betonu, dostarczeniu go na plac budowy specjalistycznym transportem, wpompowaniu, wylaniu, rozprowadzeniu w celu zabetonowania tym betonem fundamentów, stropów bądź innych elementów betonowych na podstawie zawartej z klientem umowy, to czynności te należy traktować jako świadczenie jednej usługi budowlanej.

W przypadku gdy usługa ta wykonywana będzie w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to do całej wartości usługi zastosowanie znajdzie 8% stawka VAT przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2015 r., nr IPTPP2/4512-237/15-2/PRP)

 Komentarz redakcji 

Przy okazji omawianej interpretacji warto podkreślić, na co zwrócił uwagę także organ w przedmiotowej interpretacji, że dla zastosowania stawki obniżonej bez znaczenia pozostaje fakt czy czynności te wykonywane są dla podmiotu niebędącego podatnikiem VAT (np. inwestor indywidualny), czy też podmiotu będącego podatnikiem VAT (np. generalny wykonawca, inna firma budowlana).

Należy dodać, że stanowisko organu podatkowego przedstawione w omawianej interpretacji znajduje potwierdzenie także w orzeczeniach sądowych, np. w wyroku WSA w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 142/15 (orzeczenie nieprawomocne).

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60