stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Poradnik VAT nr 15 (375) z dnia 10.08.2014

Sprzedaż towaru zakupionego od rolnika ryczałtowego

Spółka kupuje słomę od rolników ryczałtowych ze stawką VAT 8%. Słoma ta bez przetwarzania jest następnie sprzedawana innej firmie. Jaką stawkę należy zastosować przy jej sprzedaży 8% czy 23%?

Opodatkowaniu według stawek niższych niż stawka podstawowa podlega sprzedaż tylko tych towarów i usług, które są wymienione w ustawie lub w przepisach wykonawczych.

Sprzedaż towaru zakupionego od rolnika ryczałtowego
rys. Sprzedaż towaru zakupionego od rolnika ryczałtowego

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych 8% stawką VAT. W poz. 1 tego załącznika znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.1 "Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex. 01.16.1)".

W grupowaniu tym sklasyfikowane są m.in. "Słoma i plewy zbóż" (PKWiU 01.11.50.0), które swym zakresem obejmują:

  • słomę i plewy zbóż w stanie niepreparowanym, czyli takie, jakie otrzymuje się w czasie młócenia zbóż, lub siekane, mielone lub prasowane, lub w postaci granulek.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast:

  • słomy oczyszczonej, bielonej lub barwionej, sklasyfikowanej w PKWiU 01.29.30.0 oraz
     
  • brykietów ze słomy (PKWiU 16.29.25.0).

Należy przy tym zaznaczyć, iż z treści art. 2 pkt 30 ustawy o VAT wynika, że przez zapis PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa wyrobu.

Jeśli więc spółka sprzedaje słomę w stanie nieprzetworzonym (sklasyfikowaną w grupowaniu PKWiU 01.11.50.0) – to sprzedaż ta podlega opodatkowaniu według stawki 8%, bez względu na to kto jest jej nabywcą.

Natomiast zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego powinien być rozliczany przez spółkę (czynnego podatnika VAT) na zasadach szczególnych określonych w art. 115 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Transakcja ta powinna być udokumentowana przez nabywcę "fakturą VAT RR", zgodnie z zasadami określonymi w art. 116 ustawy o VAT. Na dokumencie tym podatnik (nabywca) ma obowiązek wykazać zryczałtowany zwrot podatku z tytułu dokonanego nabycia, obliczony jako 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Należy dodać, iż stawka zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7% obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r.

W praktyce możliwa jest również sytuacja, iż rolnik zarejestrował się jako podatnik VAT czynny w zakresie produkcji rolniczej, tracąc tym samym status rolnika ryczałtowego. Prowadzona przez niego działalność rolnicza podlega wtedy rozliczeniu VAT na zasadach ogólnych. W takim przypadku sprzedaż słomy w stanie nieprzetworzonym (PKWiU 01.11.50.0) powinna być udokumentowana przez rolnika zwykłą fakturą i opodatkowana według stawki 8%.

  Reasumując  

Zakup słomy w stanie nieprzetworzonym (PKWiU 01.11.50.0) od rolnika ryczałtowego powinien być opodatkowany stawką zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7%. Natomiast przy sprzedaży tego produktu przez podatnika VAT należy zastosować stawkę VAT 8%.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60