stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016

Stawka VAT dla WDT, gdy nabywca nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE

Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonałem WDT. Posiadam komplet dokumentów potwierdzających faktyczne dokonanie dostawy i odbiór towaru przez kontrahenta w innym kraju UE. Na dzień dokonania dostawy kontrahent (podatnik) nie był zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych (dokonał takiej rejestracji później). Czy mam prawo zastosować przewidzianą dla WDT stawkę VAT w wysokości 0%?

Tak. Czytelnik ma prawo zastosować stawkę VAT w wysokości 0% dla dokonanej WDT.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawka VAT wynosi 0%. Ustawodawca uzależnił jej zastosowanie od spełnienia warunków wymienionych w art. 42 ustawy o VAT. WDT podlega zatem opodatkowaniu według stawki VAT 0%, pod warunkiem, że podatnik:

1) dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;

2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

3) składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika więc, że już w momencie dokonania dostawy kontrahent unijny powinien posiadać właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji unijnych. TSUE i organy podatkowe prezentują tu jednak łagodniejsze stanowisko.

Stanowisko TSUE i organów podatkowych

Kwestią rejestracji nabywcy do transakcji unijnych w kontekście stawki VAT dla WDT zajmował się TSUE, który w wyroku z 27 września 2012 r. w sprawie C-587/10, stwierdził:

"(...) o ile numer identyfikacji dla celów podatku VAT stanowi dowód statusu podatkowego podatnika oraz ułatwia kontrolę czynności wewnątrzwspólnotowych, to jednak jest to wymóg formalny, który w żadnym wypadku nie może podważać zwolnienia z podatku VAT, jeżeli materialne przesłanki zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały spełnione (podkreśl. red.)."

TSUE podkreślił jednak, że działający w dobrej wierze dostawca powinien posiadać dowody, że nabywca występował w danej transakcji jako podatnik.

Tożsame stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 stycznia 2015 r., nr IPPP3/443-1049/14-2/KB, który uznał, że:

"(...) prawo (...) do stosowania stawki 0% zależy od tego, czy faktycznie doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego. Uznanie danej dostawy za czynności wewnątrzwspólnotowe musi być dokonywane na podstawie elementów obiektywnych, takich jak fizyczne przemieszczenie towarów pomiędzy państwami, a nie wyłącznie od spełnienia obowiązków formalnych. (...)

Wnioskodawca miał prawo do zastosowania stawki 0% dla (...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, pomimo że w momencie dostawy nabywca nie posiadał ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (podkreśl. red.)."

W świetle powyższego, jeżeli w sytuacji przedstawionej przez Czytelnika nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie towarów z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE, w celu przeniesienia na kontrahenta prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, a kontrahent działał w charakterze podatnika, to tym samym ww. transakcja spełnia przesłanki do uznania jej za WDT. Ponadto, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy Czytelnik posiadał w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego kraju UE, to miał on prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%. Prawo to nie ulega ograniczeniu pomimo, iż w dniu dokonania dostawy nabywca nie był zarejestrowany do transakcji unijnych.

Warto także podkreślić, że dla zastosowania stawki 0% VAT dla WDT nie ma znaczenia moment rejestracji nabywcy do transakcji unijnych. Prawo to przysługuje bowiem także wówczas, gdy nabywca zarejestruje się do transakcji wewnątrzwspólnotowych po złożeniu przez dostawcę deklaracji VAT z wykazaną wewnątrzwspólnotową dostawą na jego rzecz. Znajduje to potwierdzenie w ww. interpretacji indywidualnej z 20 stycznia 2015 r., a także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 lutego 2016 r., nr IPTPP2/4512-627/15-3/JS.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.