stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016

Prawo do zastosowania 8% stawki VAT do robót budowlanych

Świadczę usługi montażu pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych wraz z dostawą towaru. Całość traktuję jako wykonanie usługi i stosuję 8% stawkę VAT. Czy aby mieć prawo do zastosowania tej stawki VAT, klient musi podpisać mi oświadczenie, że powierzchnia mieszkalna domu nie przekracza 300 m2?

Prawo do zastosowania 8% stawki VAT do robót budowlanych
rys. Prawo do zastosowania 8% stawki VAT do robót budowlanych

Opodatkowaniu 8% stawką VAT podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo to rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowane w PKOB 11 lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKWiU 12.

Organy podatkowe ponadto zwracają uwagę na to, że przy ustaleniu właściwej stawki VAT decydujące znaczenie ma stwierdzenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Przepisy określające zasady stosowania 8% stawki VAT do usług budowlanych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie wskazują, na podstawie jakich dokumentów podatnik ma udowodnić określenie sposobu ustalenia "powierzchni użytkowej" mieszkania czy domu jednorodzinnego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1-837/15-4/SJ, wskazał, że to na podatniku ciąży odpowiedzialność w zakresie udowodnienia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie 8% stawki VAT. Jego zdaniem ustawodawca oczekuje, aby to podatnik wykazał, iż świadczone przez niego usługi są związane z budownictwem mieszkaniowym oraz że powierzchnie użytkowe są odpowiednie. Powyższe ma wynikać z materiału dowodowego, jakim dysponuje podatnik. Przepisy o VAT nie określają rodzaju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które formalnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą powierzchnię użytkową, rozumianą zgodnie z przepisami w tym zakresie, np. kserokopia dokumentacji budowlanej, na podstawie której taką powierzchnię można obliczyć, akt notarialny, w którym wymieniona byłaby powierzchnia mieszkania lub budynku, przydział ze spółdzielni z wymienionymi powierzchniami poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych itp. Ponadto organ podatkowy uznał, że fakt posiadania przez podatnika oświadczeń klientów stanowiących, iż zakup usługi będzie przeznaczony na rzecz budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jak również protokołów odbioru robót - nie jest wystarczający do zastosowania 8% stawki VAT.

Przy czym WSA w Gdańsku w prawomocnym wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 52/14, podkreślił, że w zakresie dokumentowania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przepisy o VAT nie nakładają na świadczącego usługę budowlaną obowiązku uzyskania od nabywcy jakiegokolwiek oświadczenia potwierdzającego, że czynności te związane są z obiektami objętymi społecznym programem mieszkaniowym. Posiadanie prawidłowych oświadczeń nie jest, zdaniem Sądu, formalnym, a przede wszystkim materialnoprawnym warunkiem koniecznym do zastosowania 8% stawki VAT w tym przypadku. Zaniechanie więc uzyskiwania takich oświadczeń nie będzie się automatycznie wiązało z koniecznością zastosowania podwyższonej stawki VAT na takie świadczenie.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60