stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Poradnik VAT nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Wpływ klasyfikacji na stawkę VAT

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi związane z obsługą szaletów, które obejmują m.in. codzienną obsługę, utrzymanie czystości i porządku, naprawy, konserwacje?

Generalną zasadą, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, tj. 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe - 8%, 5%, 0% oraz zwolnienie z opodatkowania, które określone zostały w przepisach ustawy o VAT oraz w aktach wykonawczych.

W przedmiotowej sprawie elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji świadczonych usług według PKWiU.

art. 5a ustawy o VAT postanowiono, iż towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.

Zdaniem redakcji, usługi toalet publicznych sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Takie też stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2014 r., nr IPTPP4/443-785/13-3/OS oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 31 grudnia 2012 r., nr ILPP1/443-928/12-4/KG..

Kwestia określenia właściwej stawki VAT dotyczącej usług w zakresie obsługi szaletów była również przedmiotem rozważań Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2013 r., nr IPPP2/443-81/13-2/JW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 11 kwietnia 2013 r., nr ITPP1/443-74/13/TS. W rozstrzyganych sprawach, podatnicy świadczyli usługi obsługi szaletów, które swym zakresem obejmowały np.: codzienną obsługę szaletu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji wewnątrz obiektu.

W oparciu o podaną przez podatników klasyfikację statystyczną świadczonych usług organ podatkowy uznał, iż podlegają one opodatkowaniu VAT stawką w wysokości 8%, jako wymienione w pozycji 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ("Pozostałe usługi sanitarne", PKWiU 81.29.13.0).

Nadmienić należy, że wydając interpretacje indywidualne Dyrektorzy Izb Skarbowych podkreślają, iż nie są organami uprawnionymi do klasyfikowania usług (lub towarów) do odpowiednich symboli PKWiU i że to na usługodawcy ciąży odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie świadczonej przez siebie usługi lub sprzedawanego towaru.

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie on posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi (towaru) do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Dlatego też, w razie wątpliwości wskazane byłoby wystąpienie z wnioskiem o opinię do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Reasumując

Jeśli Urząd Statystyczny sklasyfikuje usługi w zakresie obsługi szaletów miejskich w grupowaniu PKWiU 81.29.13.0 "Pozostałe usługi sanitarne", to podatnik na podstawie poz. 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT będzie miał prawo do zastosowania 8% stawki VAT.

W przypadku jednak, gdy usługi te zostaną sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0 "Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane", to będą one podlegały opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60