stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016

Stawka VAT na wynajem rusztowań dla podatnika wykonującego usługę na budynku mieszkalnym

Zamierzam wynająć rusztowanie kontrahentowi, który wykonuje termomodernizację budynku mieszkalnego. Czy świadczona przeze mnie usługa będzie stanowiła usługę kompleksową z usługą termomodernizacji i będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką VAT?

Stawka VAT na wynajem rusztowań
rys. Stawka VAT na wynajem rusztowań
Świadczona przez Czytelnika usługa wynajmu rusztowania będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (patrz: art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

W sytuacji opisanej w pytaniu kluczowe jest jednak ustalenie, czy mamy tu do czynienia z kompleksową usługą termomodernizacji, czy też z usługami odrębnymi. Ma to decydujące znaczenie dla zastosowania prawidłowej stawki VAT.

W praktyce zazwyczaj przyjmuje się, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że każde świadczenie powinno być uznawane za odrębne i niezależne. Jednak w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia należy uważać za jedną czynność. O kompleksowości świadczeń można mówić, gdy co najmniej:

  • dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, lub
     
  • jeden element stanowi świadczenie główne, podczas gdy przeciwnie, jedno lub więcej świadczeń jest postrzegane jako jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los prawny świadczenia głównego.

Stawka VAT na wynajem rusztowań dla podatnika wykonującego usługę na budynku mieszkalnym Z pytania wynika, że Czytelnik nie wykonuje sam termomodernizacji budynku - te usługi wykonuje kontrahent, dla którego Czytelnik wynajmuje jedynie rusztowania. Do opodatkowania takich usług odniósł się NSA w wyroku z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1002/14, który uznał, że przy świadczeniach kompleksowych występuje jeden podatnik wykonujący określone usługi. NSA stwierdził:

"(...) Nie można się zgodzić ze stanowiskiem (...), że powiązanie usług prowadzących do ulepszenia utrzymania ciepła w budynku, niezależnie od tego, czy wykonuje te prace jeden, czy wiele podmiotów, należy uznać za usługę kompleksową, objętą jedną preferencyjną stawką podatku VAT.

(...) Zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma fakt, że Skarżąca zawarła umowę na dostarczenie, montaż i demontaż rusztowań z wykonawcą prac termomodernizacyjnych, co jednoznacznie wynika z faktur wystawionych za tę usługę i umów zawartych w tym zakresie z zamawiającym. Jednoznacznie zatem należy stwierdzić, że Skarżąca nie wykonywała usług termomodernizacyjnych, pomimo, że zgodzić się należy z twierdzeniem Skarżącej, że bez rusztowań wykonanie termomodernizacji budynków nie byłoby możliwe (podkreśl. red.). (...)"

W dalszej części wyroku NSA uznał, że do usługi wynajmu rusztowań dla kontrahenta wykonującego usługę termomodernizacji zastosowanie ma podstawowa stawka VAT. Czytamy w nim bowiem:

"(...) Skoro preferencyjna stawka podatku od towarów i usług, stosownie do art. 41 ust. 12 u.p.t.u., ma zastosowanie wyłącznie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (...), to wszelkie inne czynności dotyczące montażu i demontażu rusztowań, które nie są jedną z wymienionych wyżej czynności, nie mogą korzystać z preferencji podatkowej. (...)"


Podsumowując:

Świadczone przez Czytelnika usługi wynajmu rusztowań nie będą stanowiły usługi kompleksowej z usługą termomodernizacji budynku i będą opodatkowane 23% stawką VAT.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60