stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015

Warunki do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT

Spółka dokonuje sprzedaży towarów do Niemiec. Klienci niemieccy podają swoje numery VAT UE i nazwy firm do wystawienia faktury. Spółka występuje do Biura Wymiany Informacji w Koninie o potwierdzenie zgodności danych. Często dostaje informacje, że numer VAT UE jest aktywny, ale dane identyfikacyjne niezgodne. Czy spółka ma prawo do zastosowania 0% stawki do WDT, jeśli posiada potwierdzenie dokonania dostawy?

Jak wynika z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że podatnik:

  • dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer VAT UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,
     
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE.

Organy podatkowe wskazują, że analiza przepisów dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na określenie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Pierwszy z nich dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako WNT w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi zaś dotyczy aspektu faktycznego transakcji, tj. udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. Jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego.

Ponadto w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT nie wskazano, w jaki sposób należy uzyskać potwierdzenie faktu, iż nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji nadany przez państwo członkowskie. Bazę tych numerów zawiera system VIES.

Dodatkowo z art. 97 ust. 17 i ust. 18 ustawy o VAT wynika, że na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2015 r., nr IPPP3/443-1270/12-2/LK, wyjaśnił, że informacja z systemu VIES potwierdzająca aktywność numeru VAT UE unijnego kontrahenta może być wystarczającym dowodem uznania go za podatnika zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jak dodatkowo wskazał, jeśli podatnik dokonał WDT na rzecz kontrahenta unijnego, który, według informacji dostępnych w momencie dokonywania tej dostawy i potwierdzonych przez Biuro Wymiany Informacji lub za pośrednictwem systemu VIES, posiada właściwy i ważny numer VAT UE i podatnik poda ten numer oraz swój numer VAT UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów, jak również spełni pozostałe warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, tj. posiada dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają przemieszczenie towarów na terytorium innego państwa UE i dostarczenie towaru nabywcy, wówczas ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT.

Moim zdaniem, w sytuacji wskazanej w pytaniu spółka ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT.

System VIES jest systemem informatycznym, umożliwiającym państwom członkowskim UE wymianę informacji o dokonywanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Zapewnia on również dostęp do bazy danych numerów identyfikacyjnych podatników VAT, stosowanych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Podatnik m.in. na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) może potwierdzić (zweryfikować) numer identyfikacyjny VAT unijnego kontrahenta. Osoba zainteresowana dokonaniem potwierdzenia numeru VAT musi wprowadzić kod państwa kontrahenta oraz podać jego numer VAT. W odpowiedzi na zapytanie udzielana jest odpowiedź:

TAK - podany numer jest ważny w danym momencie lub

NIE - podany numer jest nieważny lub nieprawidłowy.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60